လ်းဟံသာ ( အလန္ နဝမ )

လ်းဟံသာ ( အလန္ နဝမ ) ပ၀္ဂၜာဲဌာန႘
ဒေယွ္-လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar)(အလန္ နဝမ)

တင္ဂုဏ္သုီညးဖအိုတ္ရ ဒြက္ဂေကာံလ်းဟံသာ ဆၐိုတ္ႏြံဂွ္ ပတိုန္တုဲအိုတ္ယ်

တၚ်ဂုဏ်သီုညးဖအိုတ်ရ ဒွက်ဂကောံလျးဟံသာ ဆၜိုတ်နွံဂှ် ပတိုန်တုဲအိုတ်ယျ

 

Share
This entry was posted in လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.