ခ်ပ္ ( Chop )

ခ်ပ္ { ချပ် }
ဒေယွ္-မာံကဝ္တာ(Kor Thar)

ကဝးဒြက္ဏံ ဒွ္ကဝးဒြက္မာံကဝ္တာ လကၠရဵအိုတ္မဒွ္ရ

ကဝးဒြက္ မာံကဝ္တာ လေဆာဝ္ဂိုင္လဝ္ထပ္မံင္တုဲ ဒြက္ေလဝ္ထပ္မံင္ဂွ္ သၜးအေခါင္အိုတ္ညိ.
( Unicode )
ကဝးဒွက် မာံကဝ်တာ လဆောဝ်ဂိုၚ်လဝ်ထပ်မံၚ်တုဲ ဒွက်လေဝ်ထပ်မံၚ်ဂှ် သၠးအခေါၚ်အိုတ်ညိ

Share
This entry was posted in မာံကဝ္တာ ( Ko Thar ) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *