မိေက်ဝ္လာဲ (Mi Kye Lai )

မိေက်ဝ္လာဲ { မိကျေဝ်လာဲ }
ဒေယွ္-မာံကဝ္တာ(Ko Thar)


ကဝးဒြက္ မာံကဝ္တာ လေဆာဝ္ဂိုင္လဝ္ထပ္မံင္တုဲ ဒြက္ေလဝ္ထပ္မံင္ဂွ္ သၜးအေခါင္အိုတ္ညိ.
( Unicode )
ကဝးဒွက် မာံကဝ်တာ လဆောဝ်ဂိုၚ်လဝ်ထပ်မံၚ်တုဲ ဒွက်လေဝ်ထပ်မံၚ်ဂှ် သၠးအခေါၚ်အိုတ်ညိ

Share
This entry was posted in မာံကဝ္တာ ( Ko Thar ) and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to မိေက်ဝ္လာဲ (Mi Kye Lai )

  1. Rotsa says:

    တၝဲမိေက်၀္လာဲ

  2. sagonmon says:

    မင္ကႝုမံင္ျဇဟတ္ရ ေကာန္ဂကူ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *