ၿဂိဳဟ္အဲေသွ္မံင္ဏီ(Garaeaoesitmonnan)

ၿဂိဳဟ္အဲေသွ္မံင္ဏီ(Garaeaoesitmonnan)
ဒေယွ္-ေကာသိုက္(KoawSike)

၁.မုက္ၾသန္
၂.သစၥာဍာံေဟင္္
၃.လႝီၿဂိဳဟ္ကၠာန္
၄. သႛၜမွသႛၜရဟာ
၅.ရန္တၞံေကာန္ဆာန္
၆.ေခတ္ပညာက်ထ၀္ၾသန္
၇.ၿဂိဳဟ္အဲေသွ္မံင္ဏီ
၈. ျပဟ္ဒတုံတုဲမွကုဪစရွ္ဟာ
၉.သၠံရဲဆာန္မိေကာန္ဇရီ
၁၀.ကိႜဳဟ္ေကတ္လၱဴေကာညိစႏၵာ
Share
This entry was posted in ေကာသိုက္(KoawSike). Bookmark the permalink.

2 Responses to ၿဂိဳဟ္အဲေသွ္မံင္ဏီ(Garaeaoesitmonnan)

 1. ro89 says:

  Admirіng the commitment you put into your site and dеtailed information you provide.

  It’s good to come acrosѕ a bloɡ every once in a while that isn’t
  the same outdated rehasҺed information. Excellent read!
  I’ve Ьookmarked your sіte and I’m including your RSS feeds
  to my Google accoսnt.

 2. xnxx says:

  Apprеciate the recommendation. Let me try it out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *