Category Archives: ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္

ရမျာင်အောန်စိုတ် ကဗျမွဲပိုဒ်

ရမြာငျအောနျစိုတျ ကဗမြှဲပိုဒျ ဒယှေျ- ဂံငျဆာနျ ဟံငျဆာနျ အကးပငျေ        

Share
Posted in ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္ | Tagged , , , , , , | 2 Comments